Rola rzeczoznawcy majątkowego przy podziale majątku

Zuzu |

Niekiedy nastaje w czyimś życiu tego rodzaju moment, że musimy zerwać z szarością rzeczywistości i zmierzyć się na serio z kwestiami wymagającymi od nas dużej odpowiedzialności oraz rozważenia wielu składowych. Lwia część spośród nas przeważnie raczyłaby odłożyć w czasie takie działania, lecz niekiedy są one od nas całkowicie niezależne i dopominają się przystąpienia do prędkich działań. Wśród tego typu okoliczności podciągnąć można podział majątku.

nieruchomośćPrzeważającej części z ludzi kojarzy się on najczęściej z postępowaniem spadkowym, a zatem dosyć nieprzyjemną sytuacją, bo związaną z odejściem kogoś z bliskich. Niełatwo mimo wszystko znaleźć sytuację związaną z podziałem majątku, jaka byłaby zabawna i bezbolesna. Odmiennego wariantu przypadkami gdy czynność taka jest niezbędna może być rozwód, a przeto znów względnie niemiłe wydarzenie w czyimkolwiek życiu.

Raczej bezproblemowo jest podzielić majątek będący w formie „płynnej”. Przykładowo gotówka na koncie jest dość prosta do rozdzielenia. Jednak im większa i więcej warta rzecz, tym bardziej trudno określić komu ją przydzielić. Dochodzimy tak do kwestii nieruchomości. Podobna nieruchomość jest pojedyncza, zaś osób do rozdysponowania jest większa liczba aniżeli jedna. Można podobną nieruchomość przydzielić pojedynczej osobie, lecz w takim przypadku musi ona zrekompensować to pod względem finansowym reszcie. Da się również ją spieniężyć i podzielić kwotę ze sprzedaży.

Na początku wypada jednak określić wartość takiej nieruchomości. W procesach procesowych nie ma mowy o tym, żeby przyjąć dowolną wartość nie wiadomo skąd. Jest konieczne aby zatrudnić rzeczoznawcę majątkowego, gdyż tylko ktoś taki jest upełnomocniony do szacowania nieruchomości, z kolei wskazana przez takiego biegłego wartość ma moc prawną w postępowaniu sądowym. Tylko określona przez rzeczoznawcę majtkowego wartość nieruchomości zostanie brana pod uwagę jeśli stykamy się z sytuacją, kiedy jedna osoba zatrzymuje nieruchomość oraz spłaca innych.

Dużo łatwiej jest jeżeli posesja ma być wystawiona na sprzedaż, a gotówka zostanie rozdysponowana. Jednak i to może kierować do niesnasek, bo ktoś powie, że określona kwota jest zbyt niska, a ktokolwiek inny iż nigdy nie uda się sprzedać posiadłość za tak wygórowaną kwotę. Wtedy opinia rzeczoznawcy majątkowego prosto pojedna wszystkich zaangażowanych, gdyż nie jest on osobą wprost zainteresowaną w osiągnięciu korzyści majątkowej i jego szacunki są bezstronne.

Zuzu

Studentka pedagogiki. Cieszę się życiem, gdziekolwiek mnie poniesie.

Kraków